Vedligeholdelsesgruppen

Vedligeholdelsesgruppen består i dag af: (Maj 2021)

Jørn, formand                         El arbejde
Morten19                                VVS arbejde
Lars                                         Murværk, skadedyr (rotter, myrer, hvepse)
Peter                                       Kloakker, Asfalt
Per                                          Døre/vinduer, tage
Morten9
Rasmus

 

Gruppens opgaver:

Overordnet opsyn med alle foreningens bygninger og deres tilstand.
Ansvarlig for en vedligeholdelsesplan samt tilrettelæggelse af opgaver i forbindelse hermed.
I samarbejde med malergruppen tilses udvendige vinduer og døre i privathusene.
Endvidere ansvarlig for at følgende område er under opsyn:
Haveskuret

Link til gruppens offentlige dokumenter