Salgsprocedure

Sådan foregår et salg

Fra det øjeblik, en andelshaver på Vadestedet sætter sin andel til salg, går en intern procedure i gang. Først tilbydes andelen til andre andelshavere, som måske ønsker en anden bolig end den, de har i forvejen. Tre uger efter op-sigelsen annonceres andelen til salg på den eksterne interesseliste, og fem uger efter opsigelsen kan andelen sælges i “fri handel”. Helt fri bliver handelen selvfølgelig aldrig, da der fortsat er loft over prisen – men andelen kan sælges til folk, der ikke er på interesseliste.

Hvis man er interesseret i at flytte ind på Vadestedet, anbefales det at tilmelde sig den eksterne interesseliste. Der kommer som regel en andel til salg om året, og de sælges normalt enten internt på Vadestedet eller til den eksterne interesseliste. Det koster et mindre årligt gebyr at stå på den eksterne interesseliste. Det, som man får ud af dette beløb, er, at man bliver informeret, når en andel er til salg. Dernæst har man ved et eventuelt køb normalt også fortrinsret over for andre købere, som ikke står på interesseliste.
Når sælger og køber er enige, udarbejder bestyrelsen en salgskontrakt, som køber og sælger underskriver. Bestyrelsen skal før underskrivelsen udlevere foreningens vedtægter samt seneste årsregnskab og budget til køber. Kontrakten angiver en overdragelsesdato, men 14 dage før denne dato skal sælger rømme boligen, for at bestyrelsen kan vurdere boligens vedligeholdelsesmæssige stand ved syn. Køber og sælger skal inviteres til at deltage i synet. Ved synet bør køber gøre sig bekendt med, hvilke forbedringer der er i andelen. Uanset om forbedringerne er nedskrevet til nul kroner eller stadig står til en restværdi, overtager køber nemlig ansvaret for forbedringerne.

Bestyrelsen kan herefter påpege utilstrækkelig vedligeholdelse over for sælger, som herefter skal bringe vedligeholdelsen i orden inden over-dragelsesdatoen. Sker dette ikke, kan bestyrelsen få arbejdet lavet for sælgers regning, eller kan give fradrag i prisen.

Senest en uge før overdragelsesdatoen skal køber indbetale købssummen til Vadestedets bankkonto. Vadestedet afregner herefter over for sælger. Ved selve overdragelsen eller snarest derefter modtager køber andelsbeviset af bestyrelsen.

Efter en lovændring i 2005 er det nu blevet muligt at belåne en andel i en andelsboligforening. Ønsker man at optage lån med sikkerhed i andelen, bør man kontakte bestyrelsen snarest muligt, da der skal gennemføres en særlig procedure, for at dette kan lade sig gøre. Kort fortalt skal bestyrelsen udstede en dokumentation for andelens værdi, som køber skal bruge over for sit pengeinstitut og til tinglysning af lånet.