GDPR

Oversigt over Vadestedets GDPR 
Vadestedet har udarbejdet en persondatapolitik med tilhørende dokumenter for foreningens medlemmer. 

Disse dokumenter beskriver procedurer for opbevaring og behandling af data, samt samtykke erklæringer for brug af persondata. 

Samtykke erklæringer. 

Alle personer over 18 år kan give samtykke. De voksne der har børn under 18 år kan give samtykke på deres vegne. 
Der er to samtykkeerklæringer til underskrift pr. person – et internt og et offentligt. 

Dokumenterne vedligeholdes årligt af bestyrelsen. 

Checkliste: 

1)      Hvad / hvor har vi data generelt set? (Medlemsoplysninger, salgspapirer, regnskaber,  mails, osv.) 

2)      Sikre at vi har både en intern og ekstern hjemmeside, hvortil kræves logon 

3)      Ordne arkiv, fællesrum og dataserver, samt månedlig backup i bestyrelses rummet.  Det er vigtigt, at fysiske data opbevares i aflåste rum, som kun relevante personer der håndterer data, har adgang til – mapper og lignende med personfølsomme oplysninger  må ikke længere bare opbevares løst/fremme i fælleslokaler.  

4)      Aftale med revisionsfirma, da de håndterer fortrolig data på ansatte og om bofællesskabet 

5)      Få samtykke til at Vadernes lister må opdateres