Fællesskabet

Hvad er et bofællesskab?
En hjørnesten i vores bofællesskab er fællesspisningen.
4 dage om ugen spiser vi sammen i vores fælleshus.

Der laves både vegetarmad og kødmad, og vi bestræber os på at lave god, sund og økologisk mad. Vadestedets voksne er inddelt i 4 madhold, og hvert madhold står for at lave mad og vaske op en uge ad gangen i fælleshusets storkøkken.
Hver person på et madhold har 3 tjanser à 2 timer i løbet af ugen – enten madlavning eller opvask. På de dage, hvor der ikke er fællesspisning, spiser vi hver for sig i vore egne huse.

En anden hjørnesten i fælles-skabet er vore arbejdsdage.
Hvert år har vi 7 fælles arbejdsdag, hvor vi samarbejder om at passe de dejlige udendørs arealer og vedligeholde vore bygninger – og ordne tusind andre små og store ting på Vadestedet.

Vi forsøger i det hele taget at varetage så meget af driften af Vadestedet selv som muligt. Det at gøre tingene sammen er med til at give os den sociale boform, som vi ønsker.

Ud over vedligeholdelse af bygninger og udendørs arealer er der mange andre opgaver forbundet med hverdagen. Disse opgaver er delt ud i ansvarsområder til enkeltpersoner – fra ansvaret for vaskemaskiner over snerydning til dyrkning af fælles grønsagshave og opkrævning af betaling for mad.

Bilfrit miljø
De 21 huse og fælleshuset ligger i en meget aflang firkant. Inden i rotunden er der ingen veje (og derfor ingen biler), men kun asfalterede stier. I stedet for parkeringspladser er her græsplæner og frugttræer, sandkasser og gynger, og selv små børn løber frit rundt mellem husene for at besøge deres venner.

Uden for rotunden er der private og fælles grønsagshaver, drivhus, flere frugttræer, fodboldbane, carporte og skure samt “Trekanten”, et areal hvor der stadig er plads til nye ideer for kommende generationer på Vadestedet.

Fælleshuset indeholder ud over industrikøkken og spisesal tegnerum/TV-stue, legerum, bordtennisrum, musikrum, “genbrugs”, vaskeri, tørrerum, depot, pulterrum, loftrum, maleværksted og træ/metalværksted. I skurene bag fælleshuset er der cykelskur, fryserrum, grønsagsrum og bilværksted.

Generalforsamling, bestyrelse og fællesmøde
Juridisk set er Vadestedet en privat andelsboligforening. Det betyder, at foreningen har en generalforsamling som højeste myndighed, dog selvfølgelig underlagt foreningens vedtægter. Foreningens daglige myndighed er bestyrelsen.

På den første søndag aften i hver måned afholdes der fællesmøde, hvor det daglige samarbejde kan diskuteres mellem alle på Vadestedet.
Her forholder fællesskabet sig til, hvad der måtte komme på bordet af ros og ris, brok og konstruktive forslag.
Da Vadestedet nødvendigvis ændrer sig, når tiderne skifter, og når nye mennesker flytter ind, kan det nogle gange være holdningsmæssige emner, der tages op på fællesmøder og generalforsamlinger – hvilken slags mad skal vi for eksempel lave.
Andre gange er det mere praktiske forhold – hvis der for eksempel skal findes en ny person til at stå for indkøb af haveredskaber.

Summen af alle disse forhold giver en boform, som vi selv er meget glade for, med en god balance mellem det fælles og det private.
Vadestedet er et godt sted for voksne og et suverænt sted for børn.