Fælles faciliteter

Vi har mange fælles faciliteter, som etableres og vedligeholdes på arbejdsdagene, som vi har 6-8 af om året.
Nogle faciliteter er fælles, andre er private – som fx. køkkenhaverne.
Alle, der er interesserede i køkkenhave, kan få en lille jordlod på 5-30 m2, hvor man kan dyrke egne afgrøder.
Eneste forpligtelse er at man holder det nogenlunde pænt og sørger for, at ukrudt ikke spreder sig for meget til naboerne. Og så skal man efterlade sin køkkenhave pænt rengjort, når man giver den videre til andre.
Faciliteter ude – bl.a.

Store legepladser med
boldbaner, trampolin, sandkasser, gynger, legehus, aktivitetsbane, bålpladser, slackline mm.
Hestefold
Drivhus
Køkkenhave
Frugtræer og -buske
Haveredskaber (Motorsave, klippere, traktor mm)
Carporte
Solcelleanlæg
Overdækket tørreplads
Faciliteter inde – bl.a.
Stort fælleskøkken
Spisesal / festsal
Legerum
Depotrum
Redskabsrum
Værksteder (træ, maler og musik)
Storskærm
Frysere
Vaskeri og tørrerum.