Udegruppen

Formand for gruppen Ellen – Hus 1

Gruppen består af  Ellen, Ruth, Jette, Ida, Anders, Bodil, Luna og Rasmus

Gruppens opgaver:

Overordnet tilsyn med de fælles grønne-arealer, herunder Trekanten, drivhus, frugttræer/buske, øvrig beplantning, blomster/grønsagsbede.
Tilrettelægge opgaver efter årsplan/-tid. Gruppen udpeger en person til at være beskæringsansvarlig.
Endvidere ansvarlig for at følgende områder er under opsyn og udføres på en arbejdsdag:
Indkøb og vedligeholdelse af haveredskaber og vandslanger.
Kantklipning på fællesarealer.
Slå med busk-rydder rundt omkring.
At kørsel med gren/kvas liggende på Trekanten bliver kørt til genbrugsstationen.
Fælles grøntsagsjord.
Beskæring af træer og buske