Sysselgruppen

Gruppen består af  Inge, Lis og Karen Maria.

Gruppens opgaver:

 • Overordnet opsyn med fælleshusets indretning.
 • Opsyn af loftsrum, fælles depotrum i kælder, samt fordeling af plads her.
 • Opsyn af bordtennisrum.
 • Opsyn af  fryserrum og fordeling af fryserplads.
 • Opsyn af grøntsagsrum.
 • Komme med forslag til generalforsamlingen vedr. dækning af udgifter til løbende vedligehold og udskiftning af inventar i de rum vi står for.

Afgrænsning:

A: Vi står ikke for det bygningsmæssige, men for indretningen og brugen af pladsen.

B: Vi står ikke for indretning af de to legerum og af musikrum og vaskerum og malerværkstedet.

Foreslår vi lidt større ændringer i noget vedr. de rum vi dækker, kommer vi med oplæg til fællesmødet og generalforsamlingen.

Er der ting der skal rengøres eller indrettes vedr. disse rum, indstiller vi til arbejdsdagene at få tingene udført.
Vi står for at få indkøbt det nødvendige til dette.

Økonomi:

Vi har en budgetramme, som fastsættes på årets generalforsamling. Den består af et anslået rammebeløb til løbende udgifter (bl.a. blomster og planter i fælleshuset, udskiftning af en lampeskærm etc.), samt afsatte penge til konkrete ting vi har ansøgt om og fået godkendt på årets generalforsamling

Årets arbejde og organisering
På Vadestedets årsplan for tilbagevendende opgaver der skal udføres på Vadestedets arbejdsdage figurerer følgende ting, som knytter sig til sysselgruppen:

Sommer:

 • Fælles fryserrum: Sidste arbejdsdag inden pause med fællesspisning, afrimes og rengøres fællesfryserne. Rummet rengøres/gulv fejes
 • Frysere for privat opbevaring i samme fryserum: Afrimes og rengøres.
 • Grøntsagsrum: Oprydning og gulve/hylde fejes.
 • Viktualierum og depotrum foran i kælderen:
  Oprydning og rengøring af hylder/gulve.
 • Rengøring/oprydning af fællesdepotum og loft efter behov.
 • Oprydning og bortfjernelse af private effekter i Bordtennisrum og på den lille opbevarings-fælles-hjørne: Efter behov ( = igen og igen).

 Fordeling af ansvar for områder og faste opgaver

 • frysefordeling: NN
 • fordeling af loftsrum + opsyn: NN
 • fordeling af kælderrum + opsyn: NN
 • flag: NN
 • symaskine: NN
 • duge: NN

Aktuelle opgaver og overvejelser

 • Oprydning ifm. ombygning (tage mm)
 • Overvejelser om spisestuestole – hvor mange skal vi foreslå repareret i 2012/15? Repareres i Bolighuset i Ry.
 • Renovering/opdatering af indretningen af viktualierum og depotrum – er alt ok?
 • Malerværksted – skal vi tage det med under vores ansvarsområde?