Legepladsgruppe

Formand for gruppen –

Gruppen består af Carsten, Ole

Gruppens opgaver:

Overordnet opsyn med de forskellige
legepladser/legeredskaber
og deres tilstand samt
indendørs legerum, indkøb dertil og ansvarlig for tv og
video.