Husorden

Vadestedet har en nedskrevet husorden, som er en række retningslinjer som vores fælles område. Husordenen er dynamiske og aftales på fællesmøder.

Hent Husorden