Generalforsamling

 

Generalforsamlingen afholdes en gang om året i marts eller april og er Vadestedet øverste myndighed.
Derudover kan der være en række ekstraordinære generalforsamlinger.

De enkelte dagsordner, forslag og referater  findes under generalforsaminger  under menupunktet
Referater Og Øvrige Dokumenter