Fællesmøder

Fællesmøder i 2024

  7. januar – Luna, Julie, Trine
  4. februar – Morten (9), Bodil, Jørn
  3. marts – Mathias, Anne (9), Jette
  7. april – Anne Maj, René, Peter
  5. maj – Lene, Karen, John
  2. juni – Per, Ruth, Maja
  11. august – Morten (19), Anne (21), Niels
  1. september – Jesper, Ellen, Karen Maria
  6. oktober – Anders, Rasmus, Lis
  3. november – Ida, Ole, Inge
  1. december – Lune, Jørn, Trine

 

Mødeledere fordeler selv, hvem der er mødeleder, referent og hvem der står for forplejningen Mødelederne skal huske at:

  • lukke dagsordenen torsdag kl. 18 (ordstyrer)
  • tænde op i brændeovnen om vinteren – en times tid før mødet (kagebager)
  • sætte borde og stole parat, så det er klart til mødestart
  • tjekke referat fra sidste møde og sørge for, at der bliver fulgt op på de punkter fra sidste møde
  • aflevere referat elektronisk til webmaster og på papir.
    Det ene printede referat sættes på opslagstavlen i stuen, det andet sættes ind i mappen med referater fra fællesmøderne (referent)Fællesmødereferater findes under fællesmøder  under menupunktet Referater Og Øvrige Dokumenter