Fællesmøder

Fællesmøder i 2023

  8. januar – Anders, Ole, Luna
  5. februar – Jørn, Inge (for Bodil), Karen Maria (for Morten 9)
  5. marts – Inge, Trine, Anne 9
  2. april – Hans, Anne Maj, Peter
  5. maj – René, Karen, Janne
  4. juni – Per, Lene, Jesper
  13. august – Mathias, Anne (18), Niels
  3. september – Morten 19, Julie, Maja
  1. oktober – Ruth, Ellen, Ida
  5. november – Karen Maria, Anders, Luna
  3. december – Rasmus, Ole, Inge

 

Mødeledere fordeler selv, hvem der er mødeleder, referent og hvem der står for forplejningen Mødelederne skal huske at:

  • lukke dagsordenen torsdag kl. 18 (ordstyrer)
  • tænde op i brændeovnen om vinteren – en times tid før mødet (kagebager)
  • sætte borde og stole parat, så det er klart til mødestart
  • tjekke referat fra sidste møde og sørge for, at der bliver fulgt op på de punkter fra sidste møde
  • aflevere referat elektronisk til webmaster og på papir.
    Det ene printede referat sættes på opslagstavlen i stuen, det andet sættes ind i mappen med referater fra fællesmøderne (referent)Fællesmødereferater findes under fællesmøder  under menupunktet Referater Og Øvrige Dokumenter