Bestyrelsesarbejde

Vadestedets bestyrelsen er ansvarlig for varetagelse af foreningens økonomiske forhold.

Bestyrelsen holder gerne et møde i måneden evt flere og der tages referat som hænges op i fælleshuset, lægges på hjemmesiden samt rundsendes til Vaderne.

Bestyrelses referater findes under de enkelte årstal under menupunktet Referater Og Øvrige Dokumenter