Husorden

FÆRDSEL PÅ OMRÅDET

En del af asfalt-stierne på Vadestedet er offentlige i samme stil som andre stier i Ry (se skitse). D.v.s. at andre folk udefra må færdes på stierne og Brandvejen uden nogen reel anledning. Men hvis de går eller cykler ind over græsset og/eller bruger vores legeredskaber eller plukker af vores afgrøder er det at betragte som privat område og dermed ikke ok. Samtidig vil vi også gerne fremstå som venlige mennesker. Man kan sige ”goddag” til dem, eller man kan spørge venligt, hvem de besøger.

Rotunden vil vi gerne betragte som et bilfrit område. Det vil i praksis sige, at vaderne og alle andre kan køre op ad Brandvejen indtil STOP-linjen. Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt  at køre ind i rotunden, må man gøre det. Denne aftale gælder også for motorcykler. Ingen må dog holde længere tid på Brandvejen eller i rotunden – kun af- og pålæsning.

Dækkene for enden af Brandvejen skal som udgangspunkt være lagt tværs over vejen (for at hindre småbørn i at køre ud på grusvejen). Den som lægger dækkene til side er ansvarlig for at de bliver lagt tilbage samme dag.

Stierne skal være frit tilgængelige. Om vinteren skal hver andel sørge for snerydning på den del af stien ud for eget hus – den øvrige del sørger snerydningsholdet for.

Parkering:

Gæster og vadere bedes ikke parkere i fremmed ”mands” carport – med mindre det er aftalt med vedk. Til gæster og andele med 2 biler er der 3 P-pladser ved petanque-bane, 3 pladser foran haveskuret (dog ikke foran den store port) og 3-4 pladser før carportene på trekanten. Hvis man forventer mange kørende gæster, kan der laves aftale med Jørgen Nielsen (eller sekretæren) fra Topas  om lån af deres P-plads efter arbejdstid. Husk at gøre gæsterne opmærksom på denne parkeringsmulighed.

Større køretøjer og små både, som ejes af vadere, kan parkeres på Trekanten syd for carportene.

Fælles trailer

Vadestedet ejer en trailer til fælles benyttelse. Husk at skrive på kalenderen i forhallen, når man ønsker at reservere traileren. Som hovedregel bedes traileren ikke reserveres af private på arbejdsdage. Traileren har holdeplads i køkkengården og skal aflåses med egen nøgle efter brug. Den skal afleveres rengjort.

Hunde

Alle hunde skal føres i snor, når de færdes på fællesarealet.