Fællesmøder

Fællesmøder i 2022

  9. januar – Ida, Karen-Maria, Rasmus (hus 5)
  6. februar – Luna, Ole, Jørn
  6. marts – Inge, Trine, Karen Maria (byttet med Anders)
  3. april – Morten (hus 9), Bodil, Yonathan
  1. maj – Emma-Li, Anne (hus 9), Tania
  12. juni – Rene, Peter, Per 
  14. august – Lene, Karen, Jesper
  4. september – Morten (hus 19), Lars, Mathias
  2. oktober – Ruth, Anne (hus 18), Julie
  6. november – Lis, Jette, Ida
  4. december – Ellen, Anders, Anders (byttet med KM)

 

Mødeledere fordeler selv, hvem der er mødeleder, referent og hvem der står for forplejningen Mødelederne skal huske at:

  • lukke dagsordenen torsdag kl. 18 (ordstyrer)
  • tænde op i brændeovnen om vinteren – en times tid før mødet (kagebager)
  • sætte borde og stole parat, så det er klart til mødestart
  • tjekke referat fra sidste møde og sørge for, at der bliver fulgt op på de punkter fra sidste møde
  • aflevere referat elektronisk til webmaster og på papir.
    Det ene printede referat sættes på opslagstavlen i stuen, det andet sættes ind i mappen med referater fra fællesmøderne (referent)Fællesmødereferater findes under fællesmøder  under menupunktet Referater Og Øvrige Dokumenter