Fællesmøder

Fællesmøder i 2021

  3. januar – Ole, Jette, Trine
  7. februar – Lars, Morten (19), Anne (5)
  7. marts – Hans, Janne, Anne (18)
11. april – Ida, Jesper, Morten (19)
  2. maj – Ruth, Anders, Bodil
  6. juni – Karen, Per, Karen Maria 
  8. august – Anne (9), Peter, Lene
  5. september – Morten (9), Ellen, Jørn
  3. oktober – Inge, René, Lis
  7. november – Ole, Jette, Trine
  5. december – Lars, Tania, Anne (5)

 

Mødeledere fordeler selv, hvem der er mødeleder, referent og hvem der står for forplejningen Mødelederne skal huske at:

  • lukke dagsordenen torsdag kl. 18 (ordstyrer)
  • tænde op i brændeovnen om vinteren – en times tid før mødet (kagebager)
  • sætte borde og stole parat, så det er klart til mødestart
  • tjekke referat fra sidste møde og sørge for, at der bliver fulgt op på de punkter fra sidste møde
  • aflevere referat elektronisk til webmaster og på papir.
    Det ene printede referat sættes på opslagstavlen i stuen, det andet sættes ind i mappen med referater fra fællesmøderne (referent)Fællesmødereferater findes under fællesmøder  under menupunktet Referater Og Øvrige Dokumenter