Økonomi

Regnskab og budgetter revideres og godkendes på den ordinære generalforsamling i marts / april.

De enkelte års budget og regskab findes under generalforsaminger  under menupunktet
Referater Og Øvrige Dokumenter

 

Den daglige registrering og kontering foretages af Vadestedes foretningsfører.

Udarbejdelse af regnskab og bugetter skeer i fællesskab med foreningens interne og eksterne revisor, ved

RevisionRy – Godkendt Revisionsaktieselskab
Skanderborgvej 27
8680 Ry
Mikhael Sander Fogh